Strona główna

Słońce, woda i atmosfera. To na pewno daje życie, które toczy się dzięki naszym wewnętrznym przemianom, czyli metabolizmowi. Jednak to nie wystarczy, aby wiele uzupełniających się i skomplikowanych reakcji zachodziło i realizowało się w oczekiwany efekt: nasz dobrostan, nasze zdrowie. Niestety, starzejemy się i w końcu przemijamy także w efekcie przemian metabolicznych.

W tekstach blogu będę zamieszczała podstawowe informacje o metabolizmie człowieka, jak i te bardzo skomplikowane drobiazgowo opisane w literaturze światowej. Pozyskuję przekazywane informacje z podręczników do biochemii, fizjologii, patofizjologii, immunologii, histologii, genetyki i interny człowieka. Podkreślam, że człowieka, ponieważ metabolizm zwierząt laboratoryjnych pod pewnymi względami jest różny od naszego ludzkiego. Mam dostęp do najlepszej literatury światowej i zawsze poprzez czytanie tych publikacji aktualizuję moją wiedzę nabytą przez dziesiątki lat pracy ze studentami medycyny i udziałów wielu międzynarodowych konferencjach.

Bardzo chętnie przygotuję dla Państwa informacje na interesujący ich temat(y) oraz odpowiem na zadane pytania. Planuję regularnie co miesiąc opublikować jeden tekst. Jeżeli Państwo zaproponują dodatkowe tematy to oczywiście je podejmę.