O mnie

Doktor nauk medycznych.

Obroniłam rozprawę doktorską na temat wpływu leków immunosupresyjnych na przeszczepy kości.
Magister Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja biochemia – biologia molekularna). Pierwszą pracę rozpoczęłam w Zakładzie Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Potem kilkadziesiąt lat byłam zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM, kiedyś Akademia Medyczna) jako nauczycielka akademicka (asystent, starszy asystent, adiunkt). Pracowałam też w Pracowni Biochemii Instytutu Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego, gdzie brałam udział w pracach związanych z alergologią. Współpracowałam z Zakładem Histologii WUM w zakresie biologii odporności immunologicznej.

W połowie lat dziewięćdziesiątych podjęłam dodatkową pracę, jako product manager w Medlab-products (sprzęt laboratoryjny), a następnie jako konsultant naukowy firmy „Biker” (odczynniki do diagnostyki medycznej z zastosowaniem metod immunologicznych i biologii molekularnej).

Tworzyłam Zakład Biochemii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i kierowałam nim kilka lat.  Byłam kierownikiem prac badawczych nad osteoporozą we współpracy z Pracownią Genomiki Instytutu Żywności i Żywienia.
Blisko czterdzieści lat prowadziłam zajęcia z biochemii dla studentów II Wydziału Lekarskiego i English Division (studia drugiego stopnia) i Fizjoterapii (studia pierwszego stopnia). W ostatnich latach przygotowywałam je w formie bogato ilustrowanych prezentacji elektronicznych. Opracowałam ćwiczenia laboratoryjne w wersji polskiej i angielskiej w formie skryptów Oficyny Wydawniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ponad dwadzieścia lat byłam Przewodniczącą Rady Pedagogicznej i Opiekunem Studentów 2. roku II Wydz. Lek. WUM. Otrzymałam od Rektora WUM nagrody dydaktyczne. Byłam jurorką w Ogólnopolskim konkursie wiedzy biochemicznej dla studentów medycyny „SUPERHELISA”. Otrzymałam Certyfikat z zakresu doskonalenia dydaktycznego organizowanego w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. Byłam recenzentką  w przygotowaniu konferencji studenckich “12th and 13thWIMC Basic & Preclinical Science”. Jestem autorką lub współautorką prac poglądowych, doświadczalnych i doniesień zjazdowych opublikowanych w Polsce i za granicą.

Prowadziłam wykład o hormonach dla kursu w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Wygłaszałam prezentacje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Instytucie Biostruktury i Instytucie Biofarmacji/ Wydział Farmacji.
Pracowałam we Francji: E.P.H.E. Metabolisme mineral des Mammiferes Departement de Physiology Faculte de Pharmacie

Brałma udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Przeszłam szkolenia w zakresie: działania hormonów w organizmie człowieka, radioimmunologicznych metod oznaczania substancji biologicznie czynnych,  cytometrii przepływowej, produkcji zestawów odczynników do  RIA, EIA, IRMA i innych oznaczeń z zastosowaniem przeciwciał, produkcji zestawów do oznaczeń stosowanych w wykrywaniu rzadkich substancji,  metod do oznaczania hormonów, izolowania komórek z płynów ustrojowych, biologii molekularnej, histologii i immunohistochemii (patomorfologii), akcesoriów laboratoryjnych.

Przetłumaczyłam z języka angielskiego różne teksty dotyczące metabolizmu człowieka (na przykład: „Zaburzenia lipoproteinowe” w Podręczniku Geriatrii) oraz instrukcje laboratoryjne. Przygotowałam pracę
o znaczeniu witamin i minerałów w metabolizmie człowieka.
Byłam członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Popularyzuję wiedzę o metabolizmie człowieka. Miałam wykłady dla Wszechnicy Żywieniowej, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW: „Kulinarne molekuły, czyli substancje wysokooczyszczone w zdrowej diecie” (do współpracy w ramach tego wykładu zaprosiła Wojciecha Amaro (ogólnie podziwianego międzynarodowego mistrza kulinarnego) i „Czy cholesterol jest dobry?” (ponad 320 słuchaczy). Wykładałam też dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Interesuję się metabolizmem człowieka i dietetyką oraz działalnością samorządową.
Lubię hodować psy, podróżować, muzykę poważną i fotografować (wydałam książkę kucharską z własnymi zdjęciami i opracowaniem graficznym).